Електронните цигари и околната среда

1 min read

Много хора подлагат на съмнение въздействието на парата от вейп течностите върху околната среда. В тази статия ще се опитаме да обясним, че вейпинг е по-доброто за нашата планета, отколкото пушенето. Всички ние сме задължени максимално ефективно да защитим нашата природна среда.

Филтрите от изпушените цигари се хвърлят  по тротоара, улицата, в канализацията – навсякъде, когато пушачът е допушил цигарата си. Цигарените филтри не се разлагат напълно, а се разпадат на малки парченца, в резултат на което в почвата и водата попадат токсични химикали.

Предпочитайки електронните цигари, вие допринасяте за намаляване на отпадъците от всяка цигара и свързаните с тях въздействия върху околната среда.

Всяка незагасена цигара предизвика пожар. Свидетели сме на непрекъснато увеличаващите се пожари, особено през лятото. Всичко това води до увеличени парникови газове и нанесени потенциално необратими щети.

Освен това милиони декари плодородна почва е засята с тютюн, отглеждан като монокултура. Това води до непрекъснато увеличаване на ползваните пестициди и изкуствени торове, които могат да окажат разрушително въздействие на почвата. За направата на хартиените кутии се похабява дървесина – още едно допълнение към намесата в гората на всеки един пушач.

Димът от цигарата съдържа хиляди химически вещества, които замърсяват въздуха. Тютюневият дим замърсява въздуха с частици, които могат да доведат до такива болести, като астма, бронхит, рак, хронични заболявания. Рискът от развитието на тези болести е не само за пушача, но и за непушачите.

Електронните цигари не отделят дим и за сега не е доказано вредно въздействие на парата върху здравето на околните. Парата съдържа малки количества химически вещества и за разлика от тютюневия дим не превишава пределно допустимите нива и не оказва негативно влияние върху природата.

За сега никой не може да каже, че електронните цигари vape са абсолютно безвредни. Повечето хора предпочитат да ползват вейп устройства за многократна употреба вместо еднократна цигара, защото имат дълъг срок на употреба и батериите подлежат на зареждане. Когато дойде време последните да бъдат изхвърлени, е нужно да се поставят в специално предназначени за целта места. Батериите се рециклират и се използват повторно. При изхвърляне заедно с битовите отпадъци, замърсяването е реално.

При често използване на електронни цигари е добре да се снабдите с многократно вейп устройство, ако искате да запазите планетата. Еднократната електронна цигара може да бъде ползвана в изключителна ситуация, но тя не е добро решение за запазване на околната среда.

Вкусът е субективен и това се отнася и за вейп течностите. Престава да ви се харесва течността, с която разполагате в момента, а покупката вече е направена. Не бързайте да изхвърляте скучната за вас вече вейп течност. Навярно имате познати вейпери, които ще се зарадват да вземат почти пълна бутилка.

Ако няма такива кандидати, то може да се опитате да направите свой микс от вкусове. Учудващо е, колко много вкусове могат да бъдат създадени. Много от вкусовете могат да се подобрят като додобавите ментолова течност.

При неподходящ вариант на ползване, просто я изхвърлете, но по безопасен начин. Не поставяите бутилката в кошче за боклук, защото може да попадне в дете и то да реши да я пробва. Вейп течността може да бъде опасна за деца и животни.

Previous Story

Открийте най-добрите професионалисти за смяна на щрангове

Next Story

Първа ипотека - на какво си струва да обърнете специално внимание?