Компетентността на домоуправителя

1 min read

Всяка жилищна кооперация трябва да има домоуправител, за да се изпълни закона за етажната собственост. Изборът на отговорник за общата собственост става все по-труден, защото малко са хората, желаещи да отделят от своето свободно време за общите цели.

Отговорникът за етажната собственост трябва да е компетентен човек, който умее да работи с хората. Много често се налага да се разрешават междусъседски разправии, а това е трудно, защото това са съседи или приятели и е трудно да не се вземе страна. Задълженията му са изключително много. Отговорност на домоуправителя е да следи за спазване на правилника за вътрешния ред в кооперацията, да води домовата книга, да осигури чистота и осветление в общите части.

Проблем е събирането на месечните такси от собствениците, с които трябва да се плащат общите сметки за ток и вода, както и на чистач за стълбище и мазе. При наличие на асансьор е нужно домоуправителят да следи за изправността му, за работата на поддържащата фирма и до колко се изпълнява договора за текущия и основен ремонт. За всички получени и изразходени средства той съхранява приходните и разходни документи.

Сложен е въпроса с ремонтите, които се налага да се направят в кооперацията. За старите жилищни сгради на дневен ред са смяната на щрангове, ремонт на покрива, смяна на входната дограма. За да се постигне всичко това е нужно решение на общото събрание на собствениците. На това събрание се предлага и реда за ремонтите, как да се намери подходящата фирма за извършването им. Управителят е този, който се заема с избор на изпълнтел. Той събира оферти и на общото събрание се прави окончателния избор. Целият ремонт се следи от отговорника за входа, той го приема и се разплаща с изпълнителя.

Издигнатият домоуправител трябва да е запознат със закона за управление на етажната собственост, за да може да се справи с всички проблеми в сградата. Не са малко и въпросите, свързани с общината, които отново следва да се решават от управителя.

От всичко, посочено по-горе в статията е ясно, че за управител трябва да се намери интелегентен и компетентен човек, разполагащ със свободно време. Потърсете го сред вас, защото това е важно за всички в кооперацията.

Previous Story

Практични и изгодни навеси от поликарбонат

Next Story

Какво да знаем за комарниците