Кредити за бизнеса – инструментите на новото време

1 min read

  Лесно ли се вземат пари за стартирането на бизнес или развитието на компания? Процесът на получаване на финансиране от повечето банкови институции минава през няколко нива на проверка, тъй като правилната преценка за благонадеждността и възвращаемостта на даден бизнес проект може да бъде истинско предизвикателство за кредитния експерт.

  Когато един предприемач стъпи в банкова институция, той може да получи няколко вида кредитни продукти – потребителски парични заеми в качеството си на физическо лице и фирмени кредити в качеството си на юридическо.

  Основната разлика между двата типа финансови продукти е в различните цели, които обуславят приложението на получените средства. При потребителските парични заеми предприемачът се явява пред кредитните специалисти в качеството си на частно лице и неговата благонадеждност бива оценявана по обичайните критерии.

   Получените средства могат да бъдат използвани за лични разходи – пътувания, ремонти, образование и други. Той би могъл обаче да използва получените средства за корпоративни цели. В този случай той не дължи обяснение на банката за нито едно от действията си при усвояването на средствата.

От друга страна, за получаване на бизнес кредит, предприемачът е длъжен да представи подробен бизнес план, заедно с детайлна финансова стратегия за всички дейности, свързани с усвояването на желаната сума – закупуване на инвентар, наемане на персонал, изграждане на мрежова сигурност на компанията и други важни ресори.

  От гледна точка на банката подобна инвестиция винаги е съпроводена с известен риск. Известно е, че при флуктациите на локалния и световния пазар всяка една компания може да фалира или да бъде принудена от обстоятелствата или законодателството да обяви несъстоятелност. Много често забавяния на плащанията по бизнес кредитите могат да възникнат и от по-тривиални причини – например ненадежден изпълнител, който забавя изплащането на своята фактура.

  В такива случаи банката би загубила частично или изцяло вложените си в проваленото начинание средства. Това е причината, поради която много предприемачи понякога прибягват до обикновени потребителски кредити при предприемане на по-рискови бизнес начинания.

Previous Story

Битумни керемиди и хитрини при поставянето им

Next Story

Модните работни облекла не са мит, а реалност!