Кредит срещу ипотека: Каква е разликата?

1 min read

Кредитът и ипотеката са два вида заеми, които се използват за финансиране на различни цели. Въпреки че често се използват като синоними, те имат съществени различия, които е важно да се разберат.

Кредит:

 • Дефиниция: Кредитът е заем, отпуснат от банка или друга финансова институция на физическо лице за покриване на различни нужди, като например покупка на стоки, услуги или покриване на текущи разходи.
 • Характерни черти:
  • Кредитите се предлагат за различни суми, от няколко стотин до десетки хиляди лева.
  • Сроковете за погасяване варират от няколко месеца до няколко години.
  • Лихвените проценти по кредитите са сравнително високи.
  • Кредитите не са обезпечени с имот, което означава, че не е необходимо да залагате собственост, за да получите заем.
 • Примерна употреба: Кредит може да се използва за покупка на кола, ремонт на дома, плащане на образование или почивка.

Ипотека:

 • Дефиниция: Ипотеката е заем, отпуснат от банка или друга финансова институция на физическо лице за покупка на недвижим имот, като например апартамент, къща или парцел.
 • Характерни черти:
  • Ипотеките се предлагат за големи суми, обикновено равни на стойността на недвижимия имот.
  • Сроковете за погасяване на ипотеките са много дълги, от 10 до 30 години.
  • Лихвените проценти по ипотеките са сравнително по-ниски от тези по кредитите.
  • Ипотеките са обезпечени с имота, който се закупува, което означава, че в случай на неизпълнение на задълженията по заема, кредиторът може да го изземе и продаде, за да си възстанови парите.
 • Примерна употреба: Ипотека може да се използва за покупка на собствен дом, инвестиция в недвижими имоти или рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит.
creditofiesta - онлайн кредити

Кой вид заем е подходящ за вас зависи от вашите нужди и финансови възможности.

 • Ако имате нужда от пари за покриване на текущи разходи или за покупка на стоки или услуги, кредитът може да е добър вариант за вас.
 • Ако искате да закупите недвижим имот и имате добра кредитна история, ипотеката може да ви предложи по-изгодни условия.

Важно е да се консултирате с финансов специалист, преди да кандидатствате за какъвто и да е вид заем, за да получите най-подходящия за вас продукт.

Previous Story

Модерни функции, които присъстват в битовата техника с транспортни дефекти

Next Story

Задължителните сувенири за вашия дом