Мислите за покупка на автомобил? Ето някои въпроси, на които трябва да си отговорите

1 min read

Ако се нуждаете от нов автомобил, решенията, които ще вземете по три важни въпроса, ще ви помогнат да определите месечните си вноски и общата сума, която ще платите за автомобила. Задайте си тези въпроси, като имате предвид своите приоритети и бюджет, преди да финализирате покупката на автомобил.

Голяма или малка първоначална вноска?

Ако планирате да финансирате автомобила си, помислете колко голяма може или трябва да бъде първоначалната ви вноска. Сумата, която ще платите предварително, ще ви помогне да определите размера на месечните си вноски. Ако нямате много спестени пари или ако имате други важни цели, като например спестяване за пенсия, може да се наложи да направите ниска първоначална вноска (или изобщо да не направите такава), в замяна на по-високи месечни вноски и плащане на по-голяма обща лихва.

Дългосрочно или краткосрочно?

Типичните варианти на автомобилни заеми варират от 36 до 72 месеца. По-дългият срок на кредита означава по-ниски месечни вноски, но в крайна сметка плащате повече лихви за целия срок на кредита. По-кратките срокове на кредита означават по-сериозен удар върху месечния ви бюджет, но плащате по-малко под формата на обща лихва.

Обмислете и други фактори, които могат да ви помогнат да вземете решение. Например по-дългият срок на кредита би означавал, че автомобилът ще струва по-малко, след като го изплатите, поради амортизацията му. Въпреки това, ако месечната вноска би ви оставила пари, които бихте могли да използвате за погасяване на кредитна карта или друг високолихвен дълг, може би ще успеете да го изплатите по-рано с по-дългия срок на заема.

Лизинг или покупка?

Ако планирате да запазите автомобила си за дълго време, закупуването му може да е по-целесъобразно. Обикновено месечната ви вноска ще бъде по-висока, но в дългосрочен план ще платите по-малко, отколкото ако я вземете на лизинг за известно време и след това я купите в края на лизинговия период. Освен това, след като изплатите кредита, автомобилът е ваш.

Но ако очаквате да разполагате с автомобила само няколко години, решението става по-сложно. Лизингът може да е по-целесъобразен, ако предпочитате да поддържате ниска месечна вноска. Лизингът може да бъде добър вариант и ако не можете или не искате да направите голяма първоначална вноска, тъй като размерът на първоначалната вноска не оказва голямо влияние върху условията на лизинга на автомобил.

Previous Story

ЗАЩО ИМАТЕ НУЖДА ОТ СУШИЛНЯ

Next Story

Защо покриването на тераси е добра и практична идея