/

Онлайн маркетинг способи за повече продажби

1 min read

Онлайн маркетингът се разраства динамично, а заедно с това се увеличава и броят на бизнесите, които избират да се позиционират в Интернет.

Този ход е напълно обоснован от нарастващата онлайн аудитория, иновативният характер на дигиталните инструменти и неограничените възможности за популяризиране на бранда.

Продажбите обаче стават непреодолим фактор, от който зависи успеха и развитието на бизнеса онлайн.

Ето и няколко маркетинг способа, които генерират ръст в продажбите:

Онлайн рекламата

Рекламата запазва влиянието си на един от най-мощните маркетинг инструменти за популяризиране на бранда и достигането му до мащабна аудитория. Онлайн рекламата постига няколко значими функции – насърчава потребителското внимание, стимулира органичен трафик и приканва към извършване на покупка.

Дигиталната реклама в социалните мрежи позволява на бизнеса да осъществи прецизно сегментиране на аудиторията. Така стоките и услугите на бранда достигат до тази част от потребителите, чиито нужди могат да удовлетворят. Това повишава ефективността на маркетинг присъствието на бизнеса и увеличава шансовете за потенциален ръст на продажбите.

Рекламата в Google дава висока ефективност по отношение на продажбите, тъй като потребителската пътека на пазаруване стартира именно от търсачките. Клиентите боравят с търсачките с цел да търсят и намират информация, която да ги отведе до правилното място за извършване на поръчка. Позиционирането на реклами в Google стимулира интереса на потребителя и му дава препоръка за бизнес, който може да удовлетвори неговото търсене.

Директният маркетинг

Свързването с клиентите става все по-сериозна предпоставка за постигане на дългосрочни взаимоотношения между бранд и лоялни клиенти. Когато се изгражда връзка с потребителя, то той става лоялен клиент, което значи, че брандът се снабдява с постоянен източник на продажби.

Научете за имейл маркетинг кампаниите от DigitalSpring.

Основните форми за директен маркетинг са имейл маркетингът, мобилните приложения или известията в клиентските профили. Принципът на общуване между бизнеса и клиентите е изпращане на електронни съобщения до списък с контакти. Целта е да се поднесе информация за настоящи или бъдещи промоционални кампании, промо кодове, намаления или др.

От една страна, директният маркетинг спомага за популяризирането на стоките или услугите на бизнеса. От друга страна, се насърчава потребителското доверие и привързаност към името на бранда.

Създаване на уникално съдържание

Съдържанието се превръща в определящ показател за нивото на авторитет, което даден бизнес притежава. Уникалното релевантно съдържание е основен маркетинг способ за достигане до потребителите, като това носи ползи по отношение на имиджа, органичния трафик и продажбите на бранда.

Уникалното Интернет съдържание може да бъде под формата на рекламни публикации, блог статии или копирайтинг услуги. Във всеки от случаите, то трябва да бъде максимално релевантно спрямо сферата на пазарна дейност на бранда.

Релевантността на съдържанието се постига с помощта на ключови думи и изрази, както и линкове. Важно е създаваните текстове да предават информация, да популяризират бизнеса и да стимулират мотивацията за извършването на покупка.

Способи за SEO оптимизация

Ръстът в продажбите зависи предимно от класирането и позицията на бизнеса спрямо резултатите в потребителското търсене. Това е и основната задача на SEO оптимизацията – прилагане на техники и подходи с цел подобряване на присъствието и разпознаваемостта на бранда сред аудиторията.

SEO оптимизацията е вътрешна и външна, като съвкупността от двете гарантира оптимално представяне на бизнеса и неговото разпознаване от търсещите машини. Вътрешната SEO оптимизация се изразява в поддръжка и отпимизиране на сайта – организация, категоризация на продуктите, прилагане на мета тагове и описания, ключови думи и изрази.

Външната SEO оптимизация се занимава с връзката между сайта и останалите сайтове чрез линк билдинг техники и обмяна на линкове. По този начин бизнес сайтът генерира качествени връзки от авторитетни източници и вследствие, стимулира доверието на аудиторията и повишава своя органичен трафик.

Нека обобщим тук:

Дигиталната среда непрекъснато се разраства, затова и все повече бизнеси се преориентират към онлайн развитие.

Потенциалът и обхватът на развитие в Интернет зависят пряко от степента на продажби. Има няколко ключови маркетинг способа, с които да се подобри броят на продажбите, а именно формите за директен маркетинг, способите за SEO оптимизация, дигиталната реклама и уникалното съдържание.

Previous Story

CBD масло е полезна добавка, която спомага различни заболявания

Next Story

Какво не знаете за ПВЦ дограмата?