Получаване на заем от банка: изисквания и критерии

1 min read

   Сега има голяма конкуренция между всички кредитни институции. Ето защо е доста лесно да вземете банков заем. Тази процедура отнема не повече от половин час. В момента изборът на компании, които издават заеми, е огромен. Те ще изберат най-добрия вариант за всеки, който иска да вземе такъв. Сред хората обаче има и такива, които искат да знаят как се отпуска заем, какви са изискванията на банката към кредитополучателя.  

Какво трябва да знаете

  Банков заем предстаавлява прехвърляне на пари в брой или други ценности. Тя ще помогне за решаването на финансови проблеми. В ролята на кредитополучател може да влязат частни фирми и обикновени хора. Отношенията се формализират под формата на договор за заем или споразумение.   Има няколко вида заеми:  Заем  за получаване на вещ или предмет. Банков заем е обикновен заем, който има лихвен процент.  

  Съгласно договора за заем освен финанси могат да се издават ценни вещи и стоки. Срокът за изплащане на заема не може да бъде посочен в договора.  При получаване на такъв заем човек взема пари или ценности, а при връщане основно връща всичко с лихва.

Изисквания

  Стандартните изисквания за кредитополучател предполагат, че ако човек желае да получи заем, трябва да представи паспорт за гражданство. На мястото на обращение трябва да има документ, потвърждаващ регистрацията, постоянна или временна. Да имате работа в региона, където лицето ще тегли заем. В повечето банки можете да получите заем от 21-годишна възраст. Някои банки издават пари на възраст от 18 години. Те няма да дадат заем на човек, който е на 75 години. Има моменти, когато заем не се издава дори на 60 години. Въпреки че много банки предлагат заеми на пенсионери по специална програма. Особено важно е обаче да имате достатъчно висока кредитоспособност. Без него банката може да откаже да ви отпусне заем или да предложи заем при различни условия.

Източник: https://speshenkredit.com/

Previous Story

Заем за кола - струва ли си да изберете?

Next Story

Кредит и заем – основни прилики и разлики