Правилното решение – професионален домоуправител

1 min read

Проблемите в жилищните кооперации са постоянни и някой трябва да се занимава с тях ежедевно. Трудно е вече да се намери желаещ от собствениците, който да отделя от свободното си време за решаване на общи проблеми. Това налага ползването на професионален домоуправител.

Професионалното управление е най-доброто решение за всеки вход и за всяка кооперация, защото проблемите се решават съгласно действащия закон за етажна собственост. Фирмите, предлагащи професионално управление на общата собственост, разполагат с добре подготвен персонал. Всеки професионалист е добре запознат със действащите законови разпоредби и работата му е съобразена с тях.

Професионалният домоуправител умее да работи с хората, да решава възникналите междусъседски разправии, да упражнява контрол за спазване на правилника за вътрешния ред. Решението на общото събрание на собствениците на жилища в съответната кооперация за ползване на професионално управление е правилно, защото чрез него си осигуряват нормални условия за живот.

Професионалистът се грижи за чистотата във всички общи части. Винаги ще има осветление, защото сметките за общия ток се плащат навреме. Много професионалисти полагат усилия да създадат във входа приятна обстановка. За празниците правят подходяща украса, поддържат красив външен двор. През зимните месеци се почиства около входа. Възникналите проблеми с общината се решават в срок.

Домовата книга се води отговорно, всички приходи и разходи се отчитат с документи. Благодарение на професионалния домоуправител асансьорът работи безотказно, защото той поддържа връзка с обслужващата фирма. Следи изпълнението на договора по отношение на сроковете за текущ и основен ремонт, за периодичните прегледи.

За тази услуга се заплаща и това често е причина да не се ползва. На всеки му е ясно, че в голямата кооперация няма как да се случат нещата без отговорник за всяка обща собственост, нейното опазване и поддръжка. В старите кооперации има голяма нужда от различни видове ремонти – смяна на щрангове, ремонт на покрива, смяна на входна дограма и редица още. Общото събрание решава какъв ремонт ще се направи през годината, а професионалният домоуправител поема отговорността за него. В края на ремонта той се разплаща и приема обекта. Разбира се, средствата се събират от всеки собственик в зависимост от притежаваната от него собственост.

Next Story

Предприемете смяна на щрангове